Wiadomości branżowe Wnętrza

Jeszcze wi?kszy wybór paneli pod?ogowych Classen w Castoramie

Trip 4V, Holiday 4V i Home 4V – trzy nowe kolekcje paneli pod?ogowych poszerzy?y ofert? firmy Classen w sieci marketów budowlanych Castorama. Renomowany producent pod?óg i skrzyde? drzwiowych wewn?trznych poleca panele o

Trip 4V, Holiday 4V i Home 4V – trzy nowe kolekcje paneli pod?ogowych poszerzy?y ofert? firmy Classen w sieci marketów budowlanych Castorama. Renomowany producent pod?óg i skrzyde? drzwiowych wewn?trznych poleca panele o ró?nej klasie ?cieralno?ci i u?yteczno?ci oraz dostosowane do zasobów naszego portfela.

Sie? marketów Castorama oferuje materia?y budowlane, dekoracyjne, narz?dzia oraz produkty do aran?acji i wyposa?enia wn?trz.

– Castorama jest jednym z najwi?kszych dystrybutorów paneli pod?ogowych w Polsce. Klienci tej sieci do tej pory mogli korzysta? ze standardowej oferty firmy Classen oraz z trzech dedykowanych im kolekcji. Dzi? ta liczba wzros?a o kolejne trzy. Nowe dekory, charakterystyczne struktury, ró?ne stopnie wytrzyma?o?ci i nieod??cznie wysoka jako?? naszych produktów to powody, dla których warto odwiedzi? t? sie? marketów budowlanych – mówi Piotr Ziele?ny, Product Manager w firmie Classen.

Pierwsza z nowych kolekcji, ekskluzywna linia paneli pod?ogowych Trip 4V swój elegancki charakter zawdzi?cza po??czeniu struktury synchronicznej i handscraped. W tym wypadku ró?nica mi?dzy prawdziw? desk? drewnian? a panelem jest niemal niezauwa?alna. Kolekcja Trip 4V skierowana jest do osób o wysokich wymaganiach estetycznych i wytrzyma?o?ciowych – 10 milimetrowe deski posiadaj? równie? najwy?sz? klas? ?cieralno?ci (AC5) i u?yteczno?ci (33). Linia obejmuje trzy oryginalne dekory Pekan Wisconsin, Pekan Nevada i Pekan Arizona.

D?b Pireus, D?b Argos i D?b Sparta to z kolei dekory tworz?ce kolekcj? Holiday 4V. Panele (8mm) pokryte zosta?y struktur? synchroniczn?, przez co matowa powierzchna ??czy si? ze l?ni?cym wzorem drewna, a t?oczenia pokrywa srebrzysty po?ysk. Struktura ta wiernie imituje naturalne s?oje drewna, dzi?ki czemu kolekcja przypadnie do gustu zwolennikom nowoczesnych i eleganckich rozwi?za?.

Home 4V, trzecia z wprowadzonych w?a?nie do sieci marketów Castorama kolekcji sk?ada si? z dekorów D?b Markant, D?b Vigo i Jesion Ibiza. Panele pod?ogowe pokrywa popularna struktura drewna, a ich powierzchnia jest niejednolita i ryflowana. Deski o klasycznych parametrach (7mm, AC4/32) przypominaj? te z prawdziwego drewna.

A to już wiesz?  Maciej Zień w kościele św. Augustyna - pokaz kolekcji na lato 2014

Ka?da z kolekcji posiada nowoczesny i trwa?y system monta?u Megaloc, który znacznie skraca czas uk?adania paneli. Ponadto panele posiadaj? specjalnie wyprofilowane kraw?dzie zwane V-fug?. Dzi?ki temu, a tak?e dzi?ki charakterystycznym strukturom przypominaj? naturalne drewniane deski.

Na klientów Castoramy czeka jeszcze jedna niespodzianka od Classen. Kolekcja paneli pod?ogowych Dream 4V zosta?a wzbogacona o trzy nowe dekory: D?b Malaga, D?b Alicante i D?b Cordoba. Podobnie jak przy pozosta?ych nowo?ciach, w kolekcji Dream 4V zastosowano V-fug?, przez co deski wygl?daj? estetycznie i naturalnie.

Kolekcje paneli pod?ogowych Trip 4V, Holiday 4V i Home 4V, a tak?e Dream 4V, Time i Home firmy Classen s? dost?pne wy??cznie w sieci marketów Castorama.

Sugerowane ceny detaliczne brutto:

Kolekcja paneli pod?ogowych Trip 4V - ok. 64,90 z?/m2

Kolekcja paneli pod?ogowych Holiday 4V - ok. 54,90 z?/m2

Kolekcja paneli pod?ogowych Home 4V - ok. 39,90 z?/m2

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy