Wiadomości branżowe Wnętrza

Nowa kolekcja skrzyde? drzwiowych wewn?trznych RIO od Classen

Bia?e drzwi nie musz? by? nudne! Classen, renomowany producent pod?óg i skrzyde? drzwiowych wewn?trznych, proponuje rozwi?zanie, które zadowoli zwolenników najja?niejszej z barw, a jednocze?nie przekona przeciwników

Bia?e drzwi nie musz? by? nudne! Classen, renomowany producent pod?óg i skrzyde? drzwiowych wewn?trznych, proponuje rozwi?zanie, które zadowoli zwolenników najja?niejszej z barw, a jednocze?nie przekona przeciwników monotonii. RIO, najnowsza kolekcja skrzyde? drzwiowych wewn?trznych producenta, to po??czenie prostoty i oryginalnego designu.   

Kolekcj? skrzyde? drzwiowych wewn?trznych RIO tworzy sze?? modeli z nietypowymi ?rodkowymi wstawkami w dekorach akacja ST, cedr i jesion grafitowy. Ryflowane wstawki przypominaj? szeroki pasek rozci?gaj?cy si? pionowo na ca?? wysoko?? drzwi. Ciemne dekory znacz?co wyró?niaj? si? na tle ?nie?nobia?ych pe?nych skrzyde? drzwiowych.

– Podobnie jak pe?ne kolorów i kontrastów miasto Rio de Janeiro, którego pierwszy cz?on nazwy zapo?yczyli?my dla naszych drzwi, tak i design skrzyde? drzwiowych RIO opiera si? na kontra?cie: biel po??czona zosta?a z ?ywymi barwami. Wyra?na ciemna wstawka na tle bia?ych drzwi prezentuje si? niezwykle efektownie, dzi?ki czemu drzwi mog? stanowi? oryginalny, wyj?tkowo estetyczny akcent w prostych, nowocze?nie urz?dzonych wn?trzach – mówi Anna Lipus, kierownik marketingu i reklamy, Classen.

W kolekcji skrzyde? drzwiowych wewn?trznych RIO zastosowane zosta?y laminaty „Classen CPL”, które cechuje bardzo wysoka odporno?? na zarysowanie, ?cieranie, wysokie temperatury i promieniowanie UV. Kraw?dzie drzwi okleinowane s? wzmocnionym obrze?em (profil przylgi Hard Edge R), dzi?ki czemu d?u?ej zachowaj? estetyczny wygl?d i trwa?o??.

Wype?nienie skrzyde? drzwiowych RIO stanowi p?yta wiórowo-otworowa. Znacznie masywniejsza konstrukcja pozwala na popraw? warunków akustycznych w pomieszczeniu i zapewnia drzwiom wi?ksz? sztywno?? i wytrzyma?o??. Ze wzgl?du na ci??ar skrzyd?a drzwiowe pe?ne wzmocnione wyposa?one s? w dodatkowy trzeci zawias, o czym warto równie? pami?ta? przy zakupie o?cie?nicy.

Sugerowana cena detaliczna skrzyd?a drzwiowego wewn?trznego RIO: 590 z? netto.

A to już wiesz?  Poziome szklenia, drewno i aluminium najmodniejsze w stolarce drzwiowej

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy